قوانین

قوانین کاربر :

۱- مسئولیت صحت اطلاعات داده شده را می‌پذیرم.

۲- به مجموعه اجازه ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی را می‌دهم.

۳- به مجموعه اجازه صدور کارت عضویت رایگان و ارسال آن را می‌دهم.

۴- متعهد به استفاده شخصی از کارت و کد عضویت می باشم.


قوانین پذیرنده :

۱ – پذیرنده متعهد می گردد در طول مدت توافقنامه خدمات تخفیف را به اعضاء معتبر باشگاه ارائه نموده و از هرگونه اقدامی که باعث عدم استفاده اعضاء می گردد خودداری نماید.

۲ – در مواردی که پذیرنده تمایلی به ارائه تخفیف های همزمان (چند تخفیف ازباشگاه های مختلف ) به مشتری را ندارد مسئولیت اطلاع رسانی به مشتریان بر عهده پذیرنده می باشد.

۳ – پذیرنده متعهد میگردد تخفیف ارائه شده در این باشگاه از دیگر موارد و شبکه های تخفیفی بیشتر بوده و در غیر اینصورت باشگاه مجاز به فسخ قرارداد می باشد.

۴ – مسئولیت تهیه و تولید اطلاعات و بارگذاری آن در پنل به عهده پذیرنده می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری ، جعل و نقض مالکیت معنوی باشگاه هیچگونه مسئولیتی نداشته و کلیه مسئولیت ها بر عهده پذیرنده می باشد.


تعهدات باشگاه :

۱ – ایجاد و افتتاح پنل کاربری و امکان دسترسی آن به پذیرنده

۲ – امکان تولید محتوا و تبلیغات در پنل کاربری پذیرنده

۳ – ارائه پکیج های تبلیغاتی ویژه در صورت تمایل

۴ – امکان هرگونه تغییرات در پنل و ارتباط با مشتریان در طول مدت قرارداد.


فسخ :

پنل پذیرنده در صورت درخواست به فسخ قرار داد و ارسال تقاضای فسخ حداکثر پس از سه روز کاری غیر فعال میگردد.

باشگاه میتواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا خدمات نامناسب نسبت به حذف تمام یا قسمتی از مطالب پنل اقدام نموده و نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد مختار می باشد.