وی‌کارت چیست؟

از طریق لینک‌های زیر اپلیکیشن ویکارت را دانلود کنید.

خرید کارت دانلود اپلیکیشن

ویکارت چیست؟

مجموعه وی‌کارت با هدف ایجاد بستری مناسب و استفاده از تکنولوژی روز جهت کمک به یکدیگر در ساختن جامعه‌ای پویاتر، شادتر و ثروتمندتر تشکیل شده است. بستری که در آن فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات می‌توانند به معرفی خود و خدمات و محصولات خود در بازار هدف بپردازند و بهره‌وری مجموعه خود را افزایش دهند. همچنین اعضا محترم باشگاه صرفه‌جویی و استفاده حداکثری از وقت و انرژی و منابع مالی خود به سهولت و با اطلاع کامل از کیفیت، هزینه، آدرس و دیگر موارد موردنیاز در مورد خدمات درخواستی خود قادر به تصمیم گیری هوشمندانه‌تری هستند و در کنار تجربه لذت و شادی بیشتر ثروتمندانه‌تر زندگی کنند.

کارت شخصی ویکارت

با استفاده از کارت عضویت در باشگاه مشتریان ویکارت از تخفیف‌ها برهمند شوید.

کارت تخفیف

کارت شخصی ویکارترایگان