مجموعه وی‌کارت با هدف ایجاد بستری مناسب و استفاده از تکنولوژی روز جهت کمک به یکدیگر در ساختن جامعه‌ای پویاتر، شادتر و ثروتمندتر تشکیل شده است.

بستری که در آن فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات می‌توانند به معرفی خود و خدمات و محصولات خود در بازار هدف بپردازند و بهره‌وری مجموعه خود را افزایش دهند.

همچنین اعضا محترم باشگاه صرفه‌جویی و استفاده حداکثری از وقت و انرژی و منابع مالی خود به سهولت و با اطلاع کامل از کیفیت، هزینه، آدرس و دیگر موارد موردنیاز در مورد خدمات درخواستی خود قادر به تصمیم گیری هوشمندانه‌تری هستند و در کنار تجربه لذت و شادی بیشتر ثروتمندانه‌تر زندگی کنند.

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم