اگر بخواهیم به طور خلاصه توضیح دهیم، مجموعه ویکارت شامل مراکز فروش کالا و خدمات است که پس از بررسی کیفیت و احراز داشتن شرایط لازم بر روی سایت به اعضا باشگاه نمایش داده می شوند. شما با عضویت در این باشگاه و دریافت کارت عضویت یا دانلود اپلیکیشن بر روی موبایل می توانید در طول مدت عضویت خود به هر کدام از این مراکز مراجعه نموده و از تخفیف مد نظر گرفته شده به صورت نامحدود استفاده کنید

ویکارت فرصت بیشتر بودن...